info

Ještě nejste našim registrovaným zákazníkem? Zaregistrujte se a získejte 100 Kč na první nákup.

×
602 680 017 (Po–Pá, 8–16:30 hod.)
CZK
Zvolte měnu
CZK
EUR
Svět větrání na jednom místě
602 680 017 Po–Pá, 8–16:30 hod.
Nakupte ještě za 4 000 Kč
a dopravu máte zdarma
0
Košík
0 Kč s DPH
V nákupním košíku aktuálně nic nemáte.
Potřebujete poradit s výběrem? Vyzkoušejte naši poradnu.
Menu

Protipožární zabezpečení potrubí

9. 3. 2023
14 minut čtení
Ingrid Liebichová Fantová
Ingrid Liebichová Fantová
Svět ventilátorů a vzduchotechniky

Bytové domy musí mít označení požárněbezpečnostních prvků.
Bytové domy musí mít označení požárněbezpečnostních prvků.

Protipožární zabezpečení potrubí vzduchotechniky

Jak ochránit svůj majetek před požárem? Nejlepší je mu předcházet. Kromě toho, že se budete chovat zodpovědně, vyplatí se investovat do protipožárního zabezpečení. Co všechno vás může ochránit?

Proč byste protipožární opatření a zabezpečení neměli podceňovat?

Požáry jsou událostí, která má velice často ničivé dopady nejen na životy lidí a zvířat, ale také na majetek a životní prostředí. Pomocí vhodných opatření je možné následky minimalizovat nebo lépe, požárům předcházet.

Mezi základní opatření patří požární ochrana, která zahrnuje technické i teoretické prostředky sloužící jako prevence požárů. Patří mezi ně například povinná školení zaměstnanců nebo obsluhy konkrétních strojů. Požární ochrana vychází z celé řady předpisů, přičemž nejdůležitější je Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně. Další v řadě jsou konkrétní materiálové předpisy a normy.

Předpisy upravují celou řadu témat, mezi která patří třeba:

 • požárně bezpečnostní řešení budov,
 • skladba konstrukcí při dodatečném zateplování,
 • únikové cesty,
 • provoz komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv atd.

Požární bezpečnost zaměřená na budovy pro bydlení a ubytování

Při navrhování rodinných domů, staveb pro rodinnou rekreaci, bytových domů a staveb sloužících jako ubytovací zařízení, je nutné postupovat podle technické normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. V případě projektování změn staveb je potřeba dodržovat normu ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.

Budovy se dělí celkem do 4 skupin, které se označují jako:

 • OB1,
 • OB2,
 • OB3,
 • OB4.

Každá skupina se od sebe odlišuje především rozlohou a určením, z čeho vyplývají nároky na protipožární ochranu staveb.

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení se označují zkratkou PBZ a jedná se o výrobky a systémová nebo technická zařízení budov, která slouží a splňují nároky požární bezpečnosti staveb. PBZ upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb.

Do PBZ patří:

 • zařízení pro signalizaci požáru,
 • zařízení, která se používají pro zdolání požáru (hasicí zařízení atd.),
 • zařízení regulující pohyb zplodin při požáru (zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka, kouřotěsné (protipožární) dveře či zařízení přirozeného odvětrávání kouře),
 • zařízení pro evakuaci osob,
 • zařízení používané pro zásobování požární vodou,
 • zařízení, které zamezuje šíření požáru,
 • záložní zdroje a mechanismy, které se postarají o provozuschopnost PBZ,
 • zařízení, která zamezují vzniku požáru nebo exploze.

Hasicí přístroje by měly být snadno přístupné.
Hasicí přístroje by měly být snadno přístupné.

Požární ochrana a vzduchotechnika

Vzduchotechnická zařízení, která se označují jako VZT, slouží k výměně vzduchu v uzavřených prostorách. Starají se o přívod i odvod vzduchu. Moderní technologie VZT spočívá v rozvodu potrubí po objektu, které je napojeno na centrální vzduchotechnickou jednotku. V případě požáru se však VZT stávají nebezpečnou cestou, protože mohou vést kouř i teplo do dalších částí budov.

Pro zamezení rozšíření požáru tímto způsobem je potřeba, aby VZT tvořilo požárně odolné potrubí. Kromě toho by VZT mělo být opatřeno požárními klapkami (např. Kruhová požární klapka BTT25 100, Ø 100 mm). Požární klapky by měly být umístěny v požárně dělicích konstrukcích na hranici požárních úseků. Z hlediska požární bezpečnosti musí projektant VZT dodržovat normu ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Tuto normu musí dodržovat také montážní a dodavatelské firmy, provozovatelé, servisní organizace atd.

Normu ČSN 73 0872 je potřeba dodržovat při projektování nových i stávajících objektů, ale také při změně staveb. Platí jak pro VZT s přirozeným, tak nuceným prouděním vzduchu včetně teplovzdušného vytápění.

Povinnosti, které se pojí s dodržením protipožární ochrany u bytových domů a SVJ

Dodržování pravidel týkajících se požární ochrany je důležité především u bytových domů, které provozuje právnická i fyzická osoba. Při požáru v bytovém domě může nastat celá řada nebezpečných situací, jde především o:

 • paniku obyvatel domu,
 • omezenou komunikaci s obyvateli, kteří jsou například neslyšící nebo cizinci,
 • nepředvídatelné jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení zpět atd.),
 • nepoužitelnost zásahových a únikových cest,
 • neprůjezdné komunikace,
 • poškození rozvodů vody a plynu,
 • nebezpečné chování zvířat.

Požární ochrana vzduchotechniky pasivní a aktivní

Opatření požární ochrany vzduchotechniky může být:

 • Pasivní – stavba se rozdělí do ucelených bloků neboli požárních úseků. Cílem je zabránění rozšíření požáru mimo úsek, ve kterém vznikl. Do potrubí se tedy instalují požární klapky, případně protipožární izolace.
 • Aktivní – patří sem technická požárněbezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace, samočinné hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení a další prvky, které snižují pravděpodobnost vzniku požáru, jeho rozvoj nebo intenzitu.

Typy vzduchotechnického potrubí

Nové domy i rekonstruované objekty se musí řídit zmiňovanou normou ČSN 73 0872, která stanovuje, jaké typy ventilačních vzduchovodů je možné používat v úsecích s požárním rizikem.

 1. VZT potrubí nechráněné – nemá požadovanou požární odolnost pro daný požární úsek, a tak musí být vyrobeno z nehořlavých hmot. V chráněných nebo částečně chráněných únikových cestách může odvádět vzduch s teplotou vyšší než 85 °C. Disponuje požárními klapkami.
 2. VZT potrubí chráněné – toto potrubí má požadovanou požární odolnost pro daný požární úsek. Je bez požárních klapek.

Vzduchotechnické potrubí by mělo být opatřeno požární klapkou, která se na základě impulzu (mechanického, teplotního či elektrického) zavře, takže se plameny, teplo ani zplodiny z hoření nemohou potrubím rozšiřovat dál do domu.

Vzduchotechnika musí disponovat bezpečnostními prvky.
Vzduchotechnika musí disponovat bezpečnostními prvky.

Požární větrání

Rychleji než samotný požár se šíří především kouř. Proto je potřeba prostory odvětrávat. Díky požárnímu větrání se v prostoru snižuje nejen obsah zplodin, ale také teplota, což je důležité směrem ke stavební konstrukci. Větrání může být přirozené, nebo nucené. U přirozeného se automaticky otevřou světlíky, okna a klapky, a tak se kouř odvede pryč. Nucené větrání spočívá v použití požárních ventilátorů, případně v uzavření požárních klapek. V obou případech je potřeba zajistit automatický přívod čistého vzduchu do spodní části prostoru.

Základní povinnosti požární ochrany v bytovém domě

Zákon České národní rady o požární ochraně č. 133/1985 stanoví, jaká bezpečnostní opatření musí SVJ nebo fyzická osoba vlastnící bytový dům dodržovat. Mezi základní povinnosti z hlediska požární ochrany patří:

 • zařazení provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí,
 • preventivní požární kontroly,
 • používání bezpečnostních značek,
 • vystavení požárních poplachových směrnic včetně důležitých telefonních čísel,
 • volné únikové cesty a východy,
 • zpracování dokumentace požární ochrany,
 • pravidelná kontrola věcných prostředků požární ochrany,
 • pravidelná kontrola požárněbezpečnostních zařízení,
 • vypracování požárního řádu,
 • udržování volných přístupů k hasicím přístrojům a hydrantům.

Označení nouzových východů.
Označení nouzových východů.

Jak svůj majetek může před požárem ochránit jednotlivec?

Pokud bydlíte v bytě, nemusíte se spoléhat pouze na opatření, která jsou ze zákona povinná pro SVJ. I vy sami si můžete do svého domova nainstalovat celou řadu bezpečnostních prvků, které vás ochrání před požárem. Které to jsou?

 • Ventilátory se zpětnou klapkou a protipožární ochranou – zpětná klapka zajišťuje, že ventilátorem nemůže proudit vzduch, pokud není v provozu. V případě, že teplota v potrubí či místnosti dosáhne na hranici stanovené teploty, zaklapne se protipožární klapka, takže se horký vzduch nebude moci šířit dál.
 • Kruhová zpětná klapka – používá se do kulatého vzduchovodu. Protipožární klapka se uzavře, jakmile tepelná pojistka detekuje hraniční teplotu vzduchu. Díky tomu se potrubím nebude šířit kouř ani požár.
 • Protipožární revizní dvířka – používají se pro uzavírání servisních a revizních otvorů. Brání průniku kouře a ohně. Můžete jimi opatřit otvory pro stoupačky, plynoměry, elektroměry atd.
 • Protipožární dveře – jedná se o bezpečnostní dveře, které ochrání vás i váš majetek před ohněm. Kromě toho mohou být i kouřotěsné a vzduchotěsné. Vnitřní konstrukce dveří tvoří odolné materiály. Obvykle se jedná o celoocelovou konstrukci, která může mít nejrůznější povrchové imitace, takže na první pohled nepoznáte, že se jedná o protipožární dveře.
 • Detektory, čidla a hlásiče kouře – bezpečnostní prvky, které vás včas upozorní na kouř. Některá mohou vydávat zvukový signál, případně vizuální signalizaci. Podle modelu si můžete zvolit, zda se upozornění na nebezpečí odešle na ústřednu, nebo zda vám přijde třeba do chytrého telefonu. Kouřové hlásiče mohou rozpoznat nebezpečí v konkrétní místnosti, ale také mohou rozeznít hlásiče v dalších místnostech, které jsou detektory rovněž opatřeny.
 • Hasicí přístroj – poslouží k rychlému uhašení požáru. Stačí jen vytáhnout pojistku a nasměrovat jej na oheň. Ne všechny hasicí přístroje je možné použít na všechny druhy hořlavých materiálů. Vybírat můžete mezi vodními, práškovými, pěnovými či sněhovými hasicími přístroji atd.

Jak se chovat, když hoří?

Jestliže začne hořet, je potřeba zachovat chladnou hlavu a postupovat logicky. Nejdůležitější je záchrana života. Pokud se jedná o malý plamen, můžete jej zkusit uhasit vlastními silami, ale nikoliv na úkor vlastního bezpečí. V případě, že je požár mimo kontrolu a vy jej nezvládnete uhasit, utíkejte na bezpečné místo a zavolejte na linku 150 nebo 112.

Než opustíte prostor, uzavřete plyn a vypněte elektřinu. S sebou si vezměte jen to nejnutnější a při odchodu se pohybuje co nejblíže u země, kde se nedrží kouř. Přes nos a ústa si dejte mokrou roušku nebo si přes hlavu přehoďte mokrý kabát či deku.

Pokud nemůžete objekt opustit, uzavřete se v místnosti bez větrání. Utěsněte okna i dveře a snažte se na sebe upozornit hasiče máváním za oknem nebo vyvěšením bílé látky (prostěradla).

Měli byste vědět…

Instalaci, množství a druhy požárních bezpečnostních zařízení upravuje § 5 a 6 vyhlášky o požární prevenci. Při montáži je potřeba vycházet z podmínek ověřené projektové dokumentace. Montáž obvykle může provádět jen oprávněná osoba, která splnění požadavků doloží písemně.

Po instalaci musí oprávněná osoba provést funkční zkoušku zařízení. Provozuschopnost zařízení se kontroluje nejméně jednou za rok. Kontroly však mohou být i častější, pokud to stanovuje výrobce či ověřená projektová dokumentace.

Chraňte svůj život i majetek a opatřete svůj domov požárními bezpečnostními zařízeními.

Produkty uvedené v článku

Ingrid Liebichová Fantová
Ingrid Liebichová Fantová
Poradím s výběrem i technickými zádrhely
602 680 017 (Po–Pá, 8–16:30 hod.)

Věnovat se naplno zákazníkům a k tomu mít na starosti plynulý chod pražské prodejny není jen tak. Díky svým zkušenostem však Inka hravě zvládá obojí. A tak, ať už bude zrovna řešit sebenaléhavější záležitost, vždy vám ráda pomůže a poradí.

Podobné články

6 minut čtení
Na co si dát pozor, když je nutné vysoušení bytu v důsledku poškození vodou se dozvíte zde v článku.
Zobrazit celý článek
10. 3. 2022
10 minut čtení
Zjistěte, jak vybrat vhodný ventilátor do výbušného prostředí, který svým provozem nezpůsobí explozi.
Zobrazit celý článek
28. 12. 2020

Vzduchotechnické tipy, vychytávky a návody. Jednou za čas přímo do e-mailu.

Zadejte e-mail
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů .
Věštínská 1611/19
153 00 Praha 16 - Radotín
Business Park Radotín
vjezd za Penny Marketem

Po–Pá, 8–16:30 hod.

27875 výdejních míst po celé ČR a SR
Mapa 2771 5534 3179 2274 2982 2795 4298 4042
Hotově
Dobírkou
Kartou
Převodem
... a kartou zaplatíte i na naší prodejně.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Nahoru