info

Ještě nejste našim registrovaným zákazníkem? Zaregistrujte se a získejte 100 Kč na první nákup.

×
602 680 017 (Po–Pá, 8–16:30 hod.)
CZK
Zvolte měnu
CZK
EUR
Svět větrání na jednom místě
602 680 017 Po–Pá, 8–16:30 hod.
Nakupte ještě za 4 000 Kč
a dopravu máte zdarma
0
Košík
0 Kč s DPH
V nákupním košíku aktuálně nic nemáte.
Potřebujete poradit s výběrem? Vyzkoušejte naši poradnu.
Menu

Jak odvětrat prostředí s nebezpečím výbuchu

28. 12. 2020
13 minut čtení
Ingrid Liebichová Fantová
Ingrid Liebichová Fantová
Svět ventilátorů a vzduchotechniky

Do výbušného prostředí se instalují speciálně navržené ventilátory
 Do výbušného prostředí se instalují speciálně navržené ventilátory.

Co jsou prostory s nebezpečím výbuchu?

Prostory s nebezpečím výbuchu mohou být klasické provozy, jako jsou nákupní centra, podzemní garáže nebo sklady. Rovněž sem spadají místa s vysokým rizikem výbuchu, a to továrny, rafinerie, čerpací stanice, lakovny nebo provozy chemického průmyslu a další. Ovzduší v těchto místech by mohlo obsahovat plyny, páry nebo jiné hořlavé látky.


Rozdělení prostorů podle pravděpodobnosti exploze

Pro výběr správného nevýbušného ventilátoru je nutné znát zónu, do které se produkt vybírá. Prostory se od sebe odlišují podle toho, co může způsobit výbuch a v jaké míře zde k výbuchu může dojít.

Prostory s nebezpečím výbuchu par a plynů

Nejčastěji se jedná o prostředí chemického průmyslu, petrochemického průmyslu, farmacie, čerpací stanice nebo hlubinné doly. Podle míry pravděpodobnosti exploze se prostory označují zónami:

 • Zóna 0 – jedná se o prostor, kde je výbušná směs neustále, nebo se zde vyskytuje v dlouhých periodách.
 • Zóna 1 – v tomto prostoru může příležitostná výbušná směs vzniknout za běžného provozu.
 • Zóna 2 – takto se označují prostory, kde je výskyt výbušné směsi nepravděpodobný a pokud vznikne, tak na krátkou dobu.

Prostory s nebezpečím výbuchu prachu

Výbuch prachu hrozí nejčastěji v obilných mlýnech nebo tam, kde se zpracovává škrob, mouka, cukr, kakao, barviva, léčiva nebo zde vzniká dřevěný prach. Prakticky se jedná o jakýkoliv prach s výjimkou anorganických látek a solí kovů.

Tyto prostory se označují zónami:

 • Zóna 20 – výbušnou atmosféru zde trvale, dlouho nebo často tvoří oblaka zvířeného hořlavého prachu.
 • Zóna 21 – výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu zde může vzniknout příležitostně při normálním provozu.
 • Zóna 22 – jedná se o prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry. Pokud zde vznikne, pak je to jen na krátké časové období.

Prostory se od sebe odlišují dle míry nebezpečí výbuchu
Prostory se od sebe odlišují dle míry nebezpečí výbuchu

ATEX: evropská směrnice, která definuje ventilátory používané ve výbušném prostředí.

ATEX je zkratka slovního spojení ATmosphères EXplosibles, ale zároveň označuje evropskou směrnici 2014/34/EU, která se zabývá uvedením elektrických a mechanických zařízení, součástí a systémů s ochranou proti výbuchu na trh. Platí od 20. 4. 2016.

Popisovaná směrnice je klíčová pro produkty, které se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu. Za její dodržení nese u svých produktů zodpovědnost výrobce. Kromě toho pod směrnici spadají také řídicí, kontrolní a regulační zařízení, která se sice nenacházejí přímo v prostředí s možností výbuchu, ale jsou podstatná pro spolehlivé fungování zařízení a bezpečnostních systémů sloužících pro ochranu proti výbuchu.

Zařízení a ochranné systémy, jako jsou například ventilátory do výbušného prostředí, které podléhají směrnici ATEX, musí nést označení CE, musí k nim být přiloženo ES prohlášení o shodě a návod k obsluze.


Zařízení do výbušného prostředí

Podle směrnice ATEX musí každé zařízení do výbušného prostředí nést specifické značení, které se skládá z písmen a číslic:

 • CE označení,
 • číslo notifikovaného orgánu,
 • symbol ochrany proti výbuchu,
 • skupina zařízení – značí se I nebo II,
 • kategorie v rámci skupiny – M1, M2, 1, 2, 3,
 • typ výbušné atmosféry plyn nebo prach – značí se G nebo D,
 • typ ochrany pro zařízení do výbuchu – ia, ib, e, nA atd.,
 • skupina plynů – IIA, IIB, IIC,
 • maximální povrchová teplota zařízení do atmosféry G – T6 (85 °C), T5 (100 °C), T4 (135 °C), T3 (200 °C), T2 (300 °C), T1 (450 °C),
 • maximální povrchová teplota zařízení do atmosféry D – T81 °C,
 • odolnost vůči prachu a vodě – IP68, IP54.


Typ ochrany

Typů ochran je celá řada. Odlišují se od sebe například atmosférami či zónami. Jako příklad uvádíme tyto vybrané typy ochran:

 • Ex ia – ochranu tvoří jiskrová bezpečnost a používá se pro atmosféru typu G i D. Využívá se v zóně 0, 1, 2 a 20, 21, 22.
 • Ex ib – jiskrová bezpečnost, která se využívá v atmosféře typu G i D v zónách 1, 2 a 21, 22.
 • Ex ec – zajištěné provedení pro atmosféru G do zóny 2.
 • Ex nA – ochrana typu n, která je vhodná pro atmosféru G v zóně 2.


Jakými způsoby odvětrávat výbušné prostředí

Ve výbušném prostředí může dojít k naakumulování směsí, kvůli kterým může nastat výbuch. Proto je nutné tyto prostory dostatečně odvětrávat. Vybrat přitom musíte takové elektrické zařízení, které v nebezpečném místě nezpůsobí výbuch.

Elektrická zařízení do prostředí, ve kterém hrozí výbuch, musí být navržena a konstruována tak, aby jejich používáním nedošlo k výbuchu například kvůli vysoké provozní teplotě nebo jiskřením v elektrickém obvodu. Například klasický domovní vypínač, uvnitř kterého dochází při používání ke vzniku jisker na kontaktech, by mohl ve výbušném prostředí iniciovat výbuch. Proto se musí konstruovat tak, aby k výbuchu nedošlo.

Ventilátory do výbušného prostředí

Prostory s potenciálem výbuchu nelze odvětrávat klasickými ventilátory. Proto je nutné sáhnout po speciálně navržených a konstruovaných nevýbušných ventilátorech, které mají zapouzdřenou elektrickou část. Díky tomu nehrozí, že by z nich při zkratu nebo při mechanickém poškození vyšla jiskra. Tím pádem ani nezpůsobí výbuch v prostředí s vysokou koncentrací chemikálií, plynů nebo prachů ve vzduchu, kvůli kterým by k explozi jinak mohlo dojít. K dostání jsou v celé řadě provedení.

Od klasických ventilátorů se nevýbušné zařízení odlišuje:

 • Ventilátory – mají nejiskřivé provedení. Může se jednat o ventilátory se spirální skříní, s klínovými řemeny nebo ventilátory s volným oběžným kolem.
 • Motory – do nevýbušných ventilátorů se používají motory v zajištěném provedení s označením podle typu ochrany (d, p, q,  o, e, i, atd.). 
 • Filtry – pro ventilátory do výbušného prostředí se používají pouze antistatické filtry, které se vyrábějí ze speciálního elektrostaticky vodivého filtračního média určeného do provozu s rizikem exploze.
 • Opláštění – všechny části mohou mít vodivé připojení k centrálnímu uzemňovacímu bodu. Veškerá vodivá propojení splňují požadavky směrnice ATEX.

Druhy ventilátorů do výbušného prostředí

Než se rozhodnete pro konkrétní typ ventilátoru, vždy si ověřte, zda splňuje certifikaci pro použití do výbušného prostředí. Poznáte jej podle toho, že bude splňovat normu ČSN EN 14986 – Konstrukce ventilátorů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato norma obsahuje konstrukční požadavky na ventilátory, které se budou používat v rizikovém prostředí.

Ventilátory se dělí podle způsobu provedení a montáže na:

 • nevýbušné ventilátory s montáží na střechu,
 • nevýbušné ventilátory do potrubí,
 • nevýbušné ventilátory na stěnu.


Z hlediska konstrukce se setkáte s ventilátory axiálními a radiálními, které se od sebe liší úhlem sání a úhlem výfuku.

Axiální ventilátory

Axiální často také nástěnné ventilátory jsou charakteristické velkým průtokem vzduchu pro odvětrávání přes zeď do 5 metrů. Z hlediska konstrukčního řešení je charakterizuje nasávání a vyfukování vzduchu ve stejném úhlu 180°, a to ve směru osy otáčení vrtule. Vrtule má rozložení lopatek podobné, jako je tomu u letadla či lodního šroubu.Nástěnný ventilátor O.ERRE EB EX ATEX pro odsávání velkého objemu vzduchu na krátkou vzdálenostNástěnný ventilátor O.ERRE EB EX ATEX pro odsávání velkého objemu vzduchu na krátkou vzdálenost

Radiální ventilátory

Od axiálních se liší tím, že vzduch vyfukují kolmo ke směru osy otáčení vrtule v úhlu 90°. Na základě konstrukčního provedení se radiální ventilátory někdy označují jako šnekové (se spirální skříní).

Radiální neboli šnekový ventilátor O.ERRE CB/CS EX ATEX
Radiální neboli šnekový ventilátor O.ERRE CB/CS EX ATEX

Vrtule tohoto výrobku připomíná kolo vodního mlýnu, které žene vzduch do strany pomocí odstředivé síly. Díky tomu se redukuje případné nežádoucí zpětné proudění vzduchu zpět přes ventilátor.

Radiální ventilátory díky své konstrukci dosahují vyššího tlaku než ventilátory axiální. Hodí se proto pro odsávání vzduchu na delší vzdálenosti, a to i v členitých vzduchovodech, kde kvůli množství odboček a ohybů dochází k výrazným tlakovým ztrátám.

Příslušenství k nevýbušným ventilátorům

Aby bylo v prostředí, ve kterém může dojít k výbuchu, dosaženo maximální bezpečnosti, používá se společně s nevýbušnými ventilátory i další příslušenství do výbušného prostředí, které svou konstrukcí odpovídá bezpečnostním nárokům na použití ve výbušném prostředí.

 • Detektory plynu – měří přítomnost a koncentraci nejrůznějších plynů, které se mohou v prostředí vyskytovat (oxid uhelnatý, propan, vodík, metan a další). Kromě toho mohou kontrolovat i koncentrace výparů. V případě toxické koncentrace vzduchu odešle detektor v dostatečném časovém předstihu upozornění do ústředny.
 • Snímače teploty – podle provedení dokážou měřit teplotu v prostoru, ale také v kapalině. Některé modely umožňují měření teploty i vlhkosti. Prostorové termostaty se zase starají o hlídání a regulaci teploty v konkrétním prostředí.
 • Snímače tlaku – dokážou měřit absolutní i relativní tlak. Liší se od sebe rozsahem tlaku. Tlakové spínače se používají pro kontrolu proudění u elektrických topných registrů, klínových řemenů nebo filtrů. Kromě toho se dají využít jako regulátor mezních hodnot nebo jako pojistka tlaku vzduchu.
 • Snímače vlhkosti – kombinované snímače vlhkosti dokážou snímat nejen vlhkost, ale také teplotu ve výbušném prostředí.
 • Elektromagnetické ventily – podle typu se používají pro regulaci plynu, ale také neagresivní kapaliny nebo plynné kapaliny. Ovládání je možné provádět ručně nebo na základě elektromagnetického impulsu.

K čemu jsme dospěli

Jestliže hledáte ventilátor do výbušného prostředí, kde může k explozi dojít kvůli plynům, výparům či prachům, je nutné sáhnout po speciálních ventilátorech. Tyto se od těch klasických liší především svou konstrukcí s nejiskřivým provedením. Výrobek musí splňovat normu ČSN EN 14986 a být vyroben v souladu se směrnicí ATEX. Výběr vhodného ventilátoru podléhá typu a podmínkám výbušného prostředí.

Produkty uvedené v článku

Ingrid Liebichová Fantová
Ingrid Liebichová Fantová
Poradím s výběrem i technickými zádrhely
602 680 017 (Po–Pá, 8–16:30 hod.)

Věnovat se naplno zákazníkům a k tomu mít na starosti plynulý chod pražské prodejny není jen tak. Díky svým zkušenostem však Inka hravě zvládá obojí. A tak, ať už bude zrovna řešit sebenaléhavější záležitost, vždy vám ráda pomůže a poradí.

Podobné články

6 minut čtení
Chcetete mít čerstvý vzduch bez zbytečného hluku. Potřebujete se soustředit na práci, či jen relaxovat?
Zobrazit celý článek
3. 7. 2018
6 minut čtení
Jaký je rozdíl mezi axiálním a radiálním ventilátorem v praxi? Tento článek poradí, jaký ventilátor použít při odvětrávání.
Zobrazit celý článek
2. 7. 2018

Vzduchotechnické tipy, vychytávky a návody. Jednou za čas přímo do e-mailu.

Zadejte e-mail
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů .
Věštínská 1611/19
153 00 Praha 16 - Radotín
Business Park Radotín
vjezd za Penny Marketem

Po–Pá, 8–16:30 hod.

27813 výdejních míst po celé ČR a SR
Mapa 2771 5512 3175 2267 2977 2790 4286 4035
Hotově
Dobírkou
Kartou
Převodem
... a kartou zaplatíte i na naší prodejně.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Nahoru