info

Ještě nejste našim registrovaným zákazníkem? Zaregistrujte se a získejte 100 Kč na první nákup.

×
602 680 017 (Po–Pá, 8–16:30 hod.)
CZK
Zvolte měnu
CZK
EUR
Svět větrání na jednom místě
602 680 017 Po–Pá, 8–16:30 hod.
Nakupte ještě za 4 000 Kč
a dopravu máte zdarma
0
Košík
0 Kč s DPH
V nákupním košíku aktuálně nic nemáte.
Potřebujete poradit s výběrem? Vyzkoušejte naši poradnu.
Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě VENTILÁTORY.cz

Dodavatel:

DALAP s.r.o., se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín

Dodavatel je plátcem DPH.

Společnost DALAP s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 236216

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IČ: 03679675

DIČ: CZ03679675

(dále jen "dodavatel")

Prodejna a provozovna:

Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 16 - Radotín

Centrální sklad a výdejní místo:

Sokolská 51, 436 01 Litvínov - Šumná

Provozní doba:

Po - Pá 8:00-16:30

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 602 680 017 nebo +420 720 52 03 52

E-mail: info@ventilatory.cz

Komunikovat lze také prostřednictvím online chatu na webových stránkách.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

Komerční banka a.s. 107-9426700267/0100

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ventilatory.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DALAP s.r.o., se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 - Radotín, IČ: 03679675, DIČ: CZ03679675, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236216 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ventilatory.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy nakupující je spotřebitel. Pro nespotřebitele se uplatní úprava obsažená v občanském zákoníku.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. OMEZENÍ PRO PLATBU A DORUČOVÁNÍ

2.1. Zboží lze platit následujícími způsoby:

 • kartou
 • bankovním převodem
 • na dobírku

2.2. Zboží doručujeme jen na území České a Slovenské republiky, pokud se nedomluvíme individuálně jinak.

2.3. Zboží lze vyzvednout i na našich výdejnách.

3. RECENZE

3.1. Na webu Heuréky můžete najít recenze na produkty prodávajícího.

3.2. Nákup prodávající ověřuje prostřednictvím společnosti Heuréka (s každou objednávkou je spojen jedinečný link pro recenzi, více informací tady).

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně dostupnosti, termínu doručení a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

5.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

5.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

5.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

5.10. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

5.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na prodejně prodávajícího na adrese Věštínská 1611/19, Praha 16 - Radotín nebo na centrálním skladě Sokolská 51, Litvínov-Šumná;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-9426700267/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
 • bezhotovostně platební kartou.

6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

6.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.10. Ceny nabízeného zboží a služeb poskytovaných na internetovém obchodě www.ventilatory.cz jsou uvedeny vč. zákonné výše DPH. Dále podle zákona (§ 25 zákon č. 112/2016 Sb.) o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží dodaného v zapečetěném obalu, který spotřebitel porušil a z hygienických nebo zdravotních důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (kupujícím nebo jím pověřenou osobou odlišnou od dopravce), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední části či kusu dodávky zboží. Prodávající kupujícím nabízí 2 týdny navíc, tedy 30 dnů na odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupit od smlouvy může kupující jakýmkoliv způsobem. Pro odstoupení může kupující využít například vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ventilatory.cz.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal nebo převodem na bankovní účet kupujícího. Při odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5. Kupující má právo se se zbožím v zákonné lhůtě 14 dnů seznámit. V případě, že bude se zbožím nakládat nepřiměřeným způsobem a na zboží vznikne škoda, má prodávající nárok na úhradu takové škody..Tuto si prodávající smí jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nebo její části kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu či přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho kupující přebírá, zejména:

 • odpovídá objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství)
 • se hodí k dohodnutému účelu
 • odpovídá jakostí nebo provedením předloze
 • vyhovuje právním předpisům

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

9.3. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí, ledaže je to z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůže kupující v případě (oprávněné) reklamace používat.

9.4. Věc může kupující reklamovat, pokud se vada projevila do 2 let od převzetí zboží.

9.5. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.

9.6. Zboží lze reklamovat jakoukoliv komunikační cestou.

9.7. Pokud si jako kupující přejete zboží reklamovat, sdělte:

 • kontaktní údaje, na které se může prodávající obrátit, jakmile bude reklamace vyřízena
 • jak se vada projevuje a kdy se objevila
 • způsob, jakým si přejete reklamaci vyřídit
 • jakýkoliv doklad o nákupu

9.8. Vadné zboží zašlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem, pokud k reklamaci nebude postačovat fotodokumentace.

9.9. Zboží kupující vhodně zabalí, aby nedošlo k jeho poškození.

9.10. Prodávající při reklamaci zašle elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také potvrzení o jejím vyřízení.

9.11. Kupující má právo požadovat opravu nebo výměnu vadného zboží.

9.12. Pokud je zvolený způsob nemožný (například zboží už není v prodeji) nebo nepřiměřeně nákladný (například stačí jen dodat příslušenství, které prodávající zapomněl přibalit), může prodávající volbu kupujícího upravit.

9.13. Kupující může také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:

 • vadu prodávající odmítl odstranit nebo ji neodstranil v předpisech stanovené lhůtě, případně je zjevné, že ji odstranit nezvládne či nestihne
 • vada se projevuje opakovaně
 • vada je podstatná

Odstoupit od smlouvy nejde, pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významného charakteru.

9.14. Reklamaci prodávající vyřídí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud se strany domluví jinak. V opačném případě může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu, jak je popsáno v předchozím bodě.

9.15. O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího na uvedených kontaktních údajích, které vyplnil při reklamaci. Pokud si kupující věc zpátky nepřevezme, může prodávající chtít přiměřené náklady, které se pojí s uskladněním věci.

9.16. Náklady, které kupující účelně vynaloží na oprávněnou reklamaci, má prodávající povinnost uhradit. O jejich proplacení je potřeba požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nárok zaniká.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ventilatory.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

12.1. Prodávající má právo zasílat informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a zasílat obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 16 - Radotín nebo Sokolská 51, 436 01 Litvínov-Šumná, adresa elektronické pošty info@ventilatory.cz, telefon +420 602 680 017.

V Praze dne 21.12.2022.

Zeptejte se na cokoliv
Ingrid Liebichová Fantová
Ingrid Liebichová Fantová
Poradím s výběrem i technickými zádrhely
602 680 017 (Po–Pá, 8–16:30 hod.)

Vzduchotechnické tipy, vychytávky a návody. Jednou za čas přímo do e-mailu.

Zadejte e-mail
Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů .
Věštínská 1611/19
153 00 Praha 16 - Radotín
Business Park Radotín
vjezd za Penny Marketem

Po–Pá, 8–16:30 hod.

27875 výdejních míst po celé ČR a SR
Mapa 2771 5534 3179 2274 2982 2795 4298 4042
Hotově
Dobírkou
Kartou
Převodem
... a kartou zaplatíte i na naší prodejně.
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Nahoru